634 sayılı kat mülkiyeti kanununda belirtildiği üzere en az 8 (sekiz) ve üzeri sayıda maliki bulunan apartmanlarda ve doğal olarak sitelerde yönetici atanması zorunludur.

KMK uyarınca kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya bir kurula verebilirler. Genel kurul kararına istinaden kat maliklerinin onayı ile seçilen kişiye yönetici denir. Eğer bir kişiden fazla bir kurul seçilmişse buna da yönetim kurulu olur.


Apartman ve Site Yöneticileri İstifa Edebilir mi?
Yukarı
Anadolu Temizlik
Bizleri arayarak tüm detayları 7/24 öğrenebilirsiniz.
0532 735 63 86